Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Unia Europejska
» Strefa Klienta » Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin udzielania zamówień PUIK
Załącznik 1 do Regulaminu udzielania zamówień PUIK
Załącznik 2 do Regulaminu udzielania zamówień PUIK

Regulamin procedur POIiŚ 2014-2020

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łukowie