Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Przetargi » Przetargi

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu nr 1 oraz Kontraktu nr 2 w ramach Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

2018-07-04 13:49:37

Postępowanie unieważnione : Brak ofert.

Data wprowadzenia przetargu
2018-06-18 13:33:37
Stan
Postępowania unieważnioneInformacja z otwarcia ofert

×

×