Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Unia Europejska
» Przetargi » Przetargi

Sprzedaż kotła z górnym spalaniem na paliwa stałe firmy "RAKOCZY"

2018-01-18 09:58:11

OGŁOSZENIE
o sprzedaży kotła z górnym spalaniem na paliwa stałe firmy "RAKOCZY".

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 21-400 Łuków  ul. Partyzantów 6b  podaje niniejszym do wiadomości, że posiada do sprzedaży kocioł  z górnym spalaniem na paliwa stałe firmy "Rakoczy".

Rok produkcji : 2014,   
Moc : 24 kW,
Zasilanie : 230V/50 Hz.

Cena minimalna to 1.600,00 zł netto.

Wymieniony kocioł można oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00 w Zakładzie Oczyszczania Miasta  ul Świderska 128  21-400 Łuków.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Piotr Stępniewski tel. (25 798 32-74 ) w godz. 7:00-15:00. Przedsiębiorstwo sprzeda w/w kocioł  w stanie technicznym  takim, w jakim znajduje się w chwili sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i usterki techniczne.

Oferty z ceną prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej na zakup kotła  do dnia 31. 01. 2018r. do godziny 13: 45 w sekretariacie PUIK Sp. z o. o. 21-400 Łuków  ul. Partyzantów 6b. Na kopercie należy zamieścić dopisek "Nie otwierać – oferta" do dnia otwarcia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018r. o godz. 14:00.

Oferty, które nie będą zawierały konkretnej ceny podanej w złotych PLN lub będą zawierały cenę niższą niż minimalna zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. Przekazanie wylicytowanego kotła odbędzie się po wpłaceniu zaoferowanej kwotyw terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z zakupu.

Zapraszamy.     

Łuków, dn. 17.01.2018r.

 

2018-01-18 09:58:11
Przetarg nierozstrzygnięty. Nie wpłynęła żadna oferta.
Data wprowadzenia przetargu
2018-01-18 09:58:11
Stan
Nierozstrzygnięty
Termin składania ofert
2018-01-31 13:45:00
Dostępne materiały do pobrania