Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
» Aktualności » Informacje
2018-06-08 12:35:14

Wykonana sieć wodociągowa w ulicy Południowej w Łukowie - już w eksploatacji

W dniu 28 maja dokonano odbioru końcowego zamówienia pt. „Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Łukowie”. Ułożono, metodą przewiertu sterowanego, 408,50 m rur z polietylenu PE 100RC Ø 110. Wodociąg wyposażono w: zasuwy sekcyjne DN 100 w ilości 3 szt., hydranty p.poż.  nadziemne Ø 80 w ilości – 2 szt., hydrant  p.poż. podziemny – 1 oraz zabudowano 3 kpl. nawiertek  NWZ/PE Ø 100/2” na przyłączach wodociągowych Wykonawca robót była firma HYDRO-GAZ Henryk Zaleszczyk, Piotr Zaleszczyk S.J., 20-423 Lublin, ul. Piękna 6. Koszt inwestycji to kwota 149.869,17 zł. (brutto).