Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Strefa Klienta » Informacja o jakości wody » Podstawa prawna oceny jakości wody

Podstawa prawna oceny jakości wody

Dz.U. 2017, poz. 2294- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi