Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2020-09-28 13:44:10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Al.Kaczorowskiego i ul.Stankiewicza w Łukowie

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Łukowie informuje, iż  dniu 16 września  2020r. zostało  zgłoszone  rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

  • przy Al.Kaczorowskiego o łącznej długość sieci kanalizacyjnej - 492 mb. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 15 grudnia 2020r.,
  • przy ul.Stankiewicza o łącznej długości - 377,5 m. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 31 marca 2021r.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pt. “Modernizacja oczyszczalni ścieków i przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.