Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2020-11-18 09:21:50
Zmodernizowane odcinki wodociągów w ulicach: Kanałowej i Laskowskiego - już w eksploatacji

W dniu 17 listopada 2020 roku dokonano odbioru końcowego zamówienia pt. „Zaprojektowanie i modernizacja sieci wodociągowej w ulicach: Kanałowa i Laskowskiego w Łukowie”. W pasach jezdni ulic wymienione zostały przewody wykonane z rur żeliwnych, metodą przewiertu sterowanego, na rury z polietylenu PE 100RC Ø 160 o łącznej długości 215,00 m na odcinku: istniejąca studnia zasuwowa DN 1200 - ulica Kanałowa nr 5b i na odcinku: ulica Kanałowa nr 17 - ulica Laskowskiego nr 5a.  Wodociąg wyposażono w:  nowe  zasuwy sekcyjne  DN 150 (2 szt.) i DN 100 (1 szt.), hydrant przeciwpożarowy podziemny DN 80 (1 szt.), hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 (1 szt.), zasuwy domowe DN 32 (3 szt.) oraz zabudowano 13 nawiertek  NWZ/PE na przyłączach wodociągowych. Wodociągi wykonane zostały w 1976 roku z rur żeliwnych, były w złym stanie technicznym. W związku z trwającą modernizacją ulic: Kanałowa, Laskowskiego i Pastewnik modernizacja przewodów zlokalizowanych w jezdniach ulic była konieczna. Nowe  rury z polietylenu  PE 100RC charakteryzują  się dużo niższą awaryjnością niż rury żeliwne.