Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2021-05-04 14:36:52
Rozstrzygnięty przetarg na zadanie nr 7

Został rozstrzygnięty przetarg na Zadanie nr 7 tj. Pełnienie funkcji Inżyniera dla Zadania nr 1, 3, 17, 18, 19 w ramach Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Została wybrana najkorzystniejsza oferta z firmy Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul.Elewatorska 17 lok.1, 15-620 Białystok z ceną brutto 393600,00zł.

Szczegóły w zakładce Przetargi .