Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2021-06-25 12:42:51
Mieszkańcy ulicy Gałczyńskiego zamieszkali od ulicy Siedlecka do ulicy Staffa 

Szanowni Państwo
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 28 czerwca 2021 roku zostaną rozpoczęte roboty związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Gałczyńskiego (odcinek: ul. Siedlecka – ul. Staffa) w Łukowie. Modernizacja sieci polega na wymianie rur azbestowo-cementowych na rury PE. Zakończenie modernizacji sieci wodociągowej  przewiduje się do dnia  06 sierpnia 2021 roku.
Wykonawca robót: P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak, 21-400 Łuków, Ryżki 76C. 
Podczas prac modernizacyjnych dostawa wody do Państwa budynków, zasilanych z wodociągu w ulicy Gałczyńskiego, będzie się odbywać poprzez zastępczą sieć wodociągową. 
Prowadzona modernizacja sieci wodociągowej umożliwi Państwu, we własnym zakresie i na własny koszt, przeprowadzenie robót związanych z ewentualną wymianą istniejących przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych, które mogą być w złym stanie technicznym, na rury PE. Wymiana takich przyłączy wodociągowych jest wskazana ze względu na  modernizację ulicy Gałczyńskiego. Należy liczyć się z tym, że po wykonaniu nowej nawierzchni ulicy, uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi (Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie) na wejście z robotami ziemnymi w pas ulicy Gałczyńskiego w przypadku wystąpienia awarii przyłącza wodociągowego, może okazać się trudne. 
Budowa, konserwacja i utrzymanie przyłącza wodociągowego do sieci, w tym usuwanie awarii na całym jego odcinku (również w pasie drogowym), jest obowiązkiem odbiorcy wody.
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Zakładzie Wodociągów [tel.798-25-97].
Kontakt do Wykonawcy robót: tel. 25-798-22-60.
Za utrudnienia w okresie prowadzenia modernizacji sieci wodociągowej  przepraszamy mieszkańców.