Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2021-08-11 13:03:16
Zmodernizowany wodociąg w ulicy Gałczyńskiego - już w eksploatacji

W dniu 04 sierpnia 2021 roku dokonano odbioru końcowego zamówienia pt. „Modernizacją sieci  wodociągowej w ulicy Gałczyńskiego (odcinek: ul. Siedlecka – ul. Staffa) w Łukowie”. Wymienione zostały przewody azbestowo-cementowe, metodą przewiertu sterowanego, na rury z polietylenu PE 100RC Ø 110 o łącznej długości 220,00 m na odcinku: ulica Siedlecka Wyszyńskiego – ulica Staffa. Wodociąg wyposażono w:  nowe  zasuwy sekcyjne DN 100 w ilości 5 szt., hydranty przeciwpożarowe podziemne DN 80 w ilości – 2 szt., hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 w ilości – 1 szt.,   oraz zabudowano 15 nawiertek  NWZ/PE Ø 150/2” na przyłączach wodociągowych.

Wodociąg w ulicy Gałczyńskiego, wykonany w 1978 roku z rur azbestowo-cementowych, został wymienione przez Przedsiębiorstwo PUIK w związku z planowaną modernizacją pasa drogowego. Nowe rury z polietylenu PE100RC charakteryzują  się znacznie niższą awaryjnością niż rury azbestowo-cementowe.