Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2021-11-05 10:20:40
Nowy pojazd asenizacyjny

Firma Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z oo specjalizująca się w sprzedaży samochodów do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji jest dostawcą pojazdu specjalnego Mercedes-Benz Actros do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz zasysania zanieczyszczeń ze studni kanalizacyjnych dla naszego Przedsiębiorstwa.

Jest to efekt umowy nr Z3/PUIK/POIiś/2021 z dnia 14 września 2021r. w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Refundacja zakupu na kwotę 1 722 000zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 582.293,73zł